رای کمیته انضباطی به برگزاری دیدار استقلال ملاثانی - فجر
کد خبر: 1729

رای کمیته انضباطی به برگزاری دیدار استقلال ملاثانی - فجر

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص عدم برگزاری دیدار آبی‌پوشان جنوب و فجر شهید سپاسی شیراز صادر کرد.

درخصوص گزارش سازمان لیگ فوتبال مبنی بر عدم برگزاری مسابقه بین دو تیم آبی پوشان جنوب و فجر شهید سپاسی شیراز در تاریخ 2/2/1403 از سری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور در ورزشگاه غدیر اهواز باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظربه اینکه براساس مکاتبات صورت گرفته از سوی باشگاه آبی پوشان جنوب با سازمان لیگ ورزشگاه تختی و غدیر اهواز به ترتیب به عنوان اولویت اول و دوم محل برگزاری مسابقات به عنوان میزبان در فصل جاری معرفی و تا کنون نیز تعداد 3 مسابقه در ورزشگاه تختی و 8 مسابقه در ورزشگاه غدیر برگزار گردیده است که این امر موید پذیرش استادیوم غدیر اهواز به عنوان دومین ورزشگاه باشگاه آبی پوشان جنوب در برگزاری مسابقات از سوی مسئولین باشگاه استقلال خوزستان به عنوان بهره بردار قراردادی ورزشگاه اخیر الذکر می باشد و از طرفی باتوجه به اینکه در جلسه هماهنگی شب قبل از بازی دو تیم
به دلیل عدم رفع مشکلات استادیوم تختی با اعلام مدیر تیم آبی پوشان جنوب و تاییدیه نماینده هیات فوتبال استان ، استادیوم غدیر به عنوان ورزشگاه برگزاری مسابقه معرفی و به تایید و امضا حاضرین در جلسه از جمله مدیران دو تیم ، ناظر بازی ، نماینده نیروی انتظامی و نماینده هیات فوتبال استان خوزستان رسیده ولی علی رغم حضور بازیکنان دو تیم ، داوران و فراهم بودن شرایط برگزاری به دلیل عدم بازگشایی درب استادیوم غدیر از سوی بهره بردار آن و با وجود اعطای مدت زمانی حدود 2 ساعت و تلاشهای صورت گرفته مسابقه برگزار نگردیده است باتوجه به گزارش مقامات رسمی بازی ، لوایح دفاعیه ابرازی از سوی دو باشگاه و اظهارات نمایندگان آنها و همچنین اظهارات مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان در جلسه مورخ 9/2/1403 و با عنایت به اینکه اقدام باشگاه استقلال خوزستان به عنوان شخص ثالث علت اصلی و خارج از اراده باشگاه میزبان در عدم برگزاری مسابقه تشخیص داده می شود در نتیجه باتوجه به بند 5 ماده 14 آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول فوتبال ایران مصوب 1398 و همچنین مفهوم مخالف از ماده 62 مقررات انضباطی حکم بر تکرار مسابقه بین دو تیم آبی پوشان جنوب و فجر شهید سپاسی شیراز تماماً با هزینه باشگاه میزبان در محلی خارج از استان خوزستان با تشخیص سازمان لیگ صادر می‌گردد.

همچنین باتوجه به اظهارات مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان درخصوص عدم امکان موافقت با برگزاری سایر مسابقات باقیمانده تیم آبی پوشان جنوب در ورزشگاه غدیر ، مسابقات باقیمانده که تیم اخیر الذکر در فصل جاری میزبان می‌باشد در محل دیگری به تشخیص سازمان لیگ باید برگزار شود.

همچنین رفتار باشگاه استقلال خوزستان به عنوان بهره بردار ورزشگاه غدیر در عدم موافقت با بازگشایی در این ورزشگاه علی رغم اطلاع و آگاهی از انتخاب ورزشگاه مذکور به عنوان محل دوم برگزاری مسابقات تیم آبی پوشان جنوب از مصادیق نقض اصول اخلاقی و جوانمردی حاکم بر مسابقات فوتبال تشخیص و مستند به مواد 51 و 117 مقررات انضاطی به پرداخت مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد . رای صادره به جز جریمه نقدی قابل اجرا و تماماً ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد.

 

منبع: تسنیم

دیدگاه‌تان را بنویسید

 

پربازدیدترین

پیوندها

آخرین اخبار