حضور سوال‌برانگیز چهره مشکوک کنار سرمربی مشهور/ پای مسائل خرافی در میان است؟
کد خبر: 71

حضور سوال‌برانگیز چهره مشکوک کنار سرمربی مشهور/ پای مسائل خرافی در میان است؟

همراهی دائمی یک شخص با یکی از سرمربیان فوتبال ایران که امسال نتایج خوبی گرفته سوال‌برانگیز شده است.

حضور دائمی چهره‌ای مرموز کنار یکی از سرمربیان فوتبال ایران که امسال نتایج خوبی گرفته حسابی حساسیت‌برانگیز شده است.

فردی که همیشه دوشاوش سرمربی مورد نظر گام برمی‌دارد نه مقام اجرایی در باشگاه دارد و نه عضوی از مجموعه تیم است. اما با این وجود آقای سرمربی اصرار و پافشاری زیادی روی حضور او کنار تیم دارد. این چهره در تمام مسابقات باشگاه حضور داشته است. بر همین اساس این فرد چه در هتل و استادیوم و چه در اتوبوس همراه آقای سرمربی است و تصاویر منعکس‌شده نیز همین مساله را نشان می‌دهد.

 

شنیده می‌شود نزدیکی این فرد با سرمربی مورد نظر به حدی است که سرمربی اجازه نداده کسی از حضور او به عنوان همراه تیم ممانعت به عمل بیاورد.

در فضای غیررسمی شایعاتی پیرامون این فرد به گوش می‌رسد و برخی حضور او را به مسائل خرافی پیوند می‌زنند و به عنوان مثال می‌گویند سرمربی مورد نظر همیشه به یک شکل و به یک رنگ خاص لباس می‌پوشد و این مساله با مشاوره همان فرد همراه انجام می‌شود.

جایگاه ویژه  شایعات مطرح‌شده را تایید یا رد نمی‌کند.

دیدگاه‌تان را بنویسید